Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Zoutstraat te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan .. te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Zoutstraat, ter hoogte van nummer 1.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 12 augustus 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

Besluiten:

1. verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Zoutstraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

2. onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 67-LZ-BX vermeld staat.

Steenbergen, 13 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg