gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning, Heensedijk 47a te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Heensedijk 47a te De Heen

Op 11 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het ophogen van de tuin en het plaatsen van een erfafscheiding.

De aanvraag heeft betrekking op de Heensedijk 47a te De Heen en heeft als kenmerk ZK16003821 meegekregen.