gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning, Kruislandsedijk 1a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Kruislandsedijk 1a te Steenbergen

Op 17 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het veranderen van een stalsysteem in een pluimvee- en akkerbouwbedrijf.

De aanvraag heeft betrekking op de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003886 meegekregen.