gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning, nb. Bastion 27 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, nb. Bastion 27 te Steenbergen

Op 23 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het realiseren van een in- en uitrit nabij het perceel aan de Bastion 27 te Steenbergen.

De aanvraag heeft betrekking op Bastion 27 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16004000 meegekregen.