gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning, Seringenlaan 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Seringenlaan 1 te Steenbergen

Op 23 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van drie units.

De aanvraag heeft betrekking op de Seringenlaan 1 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003980 meegekregen.