Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Bastion 16 te Steenbergen

Op 24 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ plaatsen van erfafscheidingj, gelegen aan de Bastion 16, 4652 GC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003200.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.