gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning  De Landerije 37 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  De Landerije 37 te Steenbergen

Op 12 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en  ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan De Landerije 37, 4651 XE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004244.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.