gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning  Doornedijkje ong te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Doornedijkje ong te Steenbergen

Op 18 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het renoveren van gemaal Westland op het perceel gelegen aan Doornedijkje ong, kadastraal bekend Y 998 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005150.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.