gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ buiten behandeling gelaten, Welbergsedijk 24 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ buiten behandeling gelaten, Welbergsedijk 24 te Steenbergen.

Op 30 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft de activiteit omgevingsvergunning ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ voor het slopen van een smederij (rijksmonument), gelegen aan de Welbergsedijk 24, 4651 TE Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder het nummer ZK22002736. Op 20 juli 2022 hebben we besloten om de aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning buiten behandeling te laten.

Stukken inzien?

Om de aanvraag en eventueel bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 31 augustus 2022