Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Noordlangeweg 4 te Dinteloord

Op 19 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van twee woonunits, gelegen aan de Noordlangeweg 4, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004352.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.