gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning ’t Hoogje 1 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ’t Hoogje 1 te Kruisland

Op 28 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het brandveilig gebruik van de buitenschoolse opvang, gelegen bij het ’t Hoogje 1, 4756 CP te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003138. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.