Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ’t Wit Hekke 18 te Nieuw-Vossemeer

Op 17 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbreden van een oprit, gelegen aan ’t Wit Hekke, 4681 BV te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002604.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.