gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen

Op 21 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van een woning gelegen aan de Anjerstraat 36, 4651 MJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002000.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.