Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat ong. te Steenbergen

Op 3 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een stal op een hertenkamp, gelegen aan de Anjerstraat ong. kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5614 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004163.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.