Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Arnold van Lieropstraat 58 te Steenbergen

Op 24 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor uitbreiding van de woning aan de voor- en achterzijde inclusief plaatsen van dakkapel gelegen aan de Arnold van Lieropstraat 58, 4651 ZX te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005587.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.