Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Assumburgweg 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 12 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanleg van een collectief zonneveld gelegen aan de Assumburgweg 1. 4681 RJ te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005283.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.