Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bastion 22 te Steenbergen

Op 13 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor een nieuw te maken inrit gelegen aan de  Bastion 22, 4652 GC Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004151.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.