Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bastion ong. te Steenbergen

Op 19 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een woning gelegen aan de Bastion ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1001 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005450.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.