gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong. te Steenbergen

Op 25 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van cortenstalen deuren in de bunker op het perceel kadastraal bekend sectie A, nummer 531 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001427.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.