Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong De Heen

Op 3 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het aanleggen van een dijktrap vanaf het parkeerterrein aan de Beneden Sasweg ong. te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000702.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.