Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 10 te Steenbergen

Op 13 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw bij een woning gelegen aan de Blauwstraat 10, 4651 GC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002770.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.