Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 18 te Steenbergen

Op 30 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het vervangen van houten kozijnen bij een woning gelegen aan de Blauwstraat 18, 4651 GC Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003952.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.