gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 20 te Steenbergen

Op 8 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van een dakterras op de woning op het perceel gelegen aan de Blauwstraat 20, 4651 GC te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000108.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.