Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 28 te Steenbergen

Op 21 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘bouwen’, ontvangen voor het verbouwen van het pand, gelegen aan de Blauwstraat 26 en 28, 4651 GC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000757.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.