Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 33/35 te Steenbergen

Op 6 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een bovenwoning gelegen aan de Blauwstraat 33/35, 4651 GA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005195.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.