Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 41 te Steenbergen

Op 5 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, en ‘handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’  ontvangen voor het vervangen van dakpannen bij de woning gelegen aan de Blauwstraat 41, 4651 GB Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003651.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.