Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 65 te Steenbergen

Op 29 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van een dakopbouw en renovatie van de voorgevel met reclameaanduiding, gelegen aan de Blauwstraat 65, 4651 GB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003150.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.