Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 65 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 20 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van de voorgevel van het pand, gelegen aan de Blauwstraat 65, 4651 GB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001354 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.