gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen

Op 9 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’,  ontvangen voor de ontheffing van de bestemming van het pand gelegen aan de Blauwstraat 69, 4651 GB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004502.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.