Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen

Op 14 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een winkel en bovenwoning gelegen aan de Blauwstraat 69, 4651 GB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003239.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.