Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bloemendijk 36 te Dinteloord

Op 7 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van rolluiken op het perceel gelegen aan de Bloemendijk 36, 4671 PN te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001606.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.