Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bloemendijk 38 te Dinteloord

Op 30 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verwijderen van een draagmuur bij een woning gelegen aan de Bloemendijk 38, 4671 PN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002170.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.