gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Blozekriekske ong. te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blozekriekske ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 11 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit kappen’,  ontvangen voor de kap van 7 kersenbomen gelegen aan het Blozekriekske ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 3276 te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004113.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.