Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boerengorseweg 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 30 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, voor het plaatsen van een tent bij een natuur educatieve speeltuin, gelegen aan de Boerengorseweg 1, 4681 SX te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000422.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.