Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boomdijk 18 te Steenbergen

Op 3 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een schuur met stal op het perceel gelegen aan de Boomdijk 18, 4651 XG te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001114.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.