Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boomdijk 36 te Steenbergen

Op 3 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van de woning op het perceel gelegen aan de Boomdijk 36, 4651 XG te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001558.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.