Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord

Op 27 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijk kinderdagverblijf gelegen aan de Boompjesdijk 11a, 4671 PR te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK200000334.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.