gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Boswijkdreef 2a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boswijkdreef 2a te Steenbergen

Op 8 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘opslag roerende zaken’ ontvangen voor de aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar, gelegen aan de Boswijkdreef 2a, 4651 VG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002281.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.