Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Brandseweg ong. te Kruisland

Op 5 september 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbreden van een dam, gelegen aan de Brandsewegong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 376 te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004200.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.