Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bronkhorststraat 5 te Steenbergen

Op 11 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vernieuwen van een kantoor en inpandige verbouwing van het pand op het perceel gelegen aan de Bronkhorststraat 5, 4651 SZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000992.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.