Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Buiten de Veste II ong. te Steenbergen

Op 16 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van 18 woningen(Mauritz kwartier, fase I) gelegen aan Buiten de Veste II, kadastraal bekend onder sectie E nummer 994 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005120.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.