Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Buiten de Veste ong. te Steenbergen

Op 18 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, en ; uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor de aanvraag van 3 nieuwbouw woningen gelegen aan de  nieuwbouwwijk Buiten de Veste, kadastraal bekend onder sectie E 1080 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004206.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.