Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burg. Van Loonstraat 81 te Steenbergen

Op 22 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument, gelegen aan de Burg. Van Loonstraat 81, 4651 CC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002670.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.