Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 73 te Steenbergen

Op 21 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schuurt met luifel, gelegen aan de Burgemeester van Loonstraat 73, 4651 CC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003164.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.