Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Citadel 13 t/m 57 te Steenbergen

Op 4 december 2019 hebben wij een verzoek ontvangen voor een geijkwaardigheidsbesluit inzake de omgevingsvergunning d.d. 29 mei 2019 ontvangen voor de bouw van 23 appartementen, gelegen aan de  Citadel 13 t/m 57, 4671 GJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000846.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.