Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 33 te Steenbergen

Op 30 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan de Corneliusstraat 33, 4651 XH Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004363.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.