Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 36 te Steenbergen

Op 12 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’,  ontvangen voor een uitbreiding van een woning gelegen aan de Corneliusstraat 36, 4651 XP Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004141.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.