gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 44 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 44 te Steenbergen

Op 19 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een woning gelegen aan de Corneliusstraat 44, 4651 XP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002853.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.