Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dam Bustersstraat 12 te Steenbergen

Op 9 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het starten van een bierbrouwerij, gelegen aan de Dam Bustersstraat 12, 4651 SJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003712.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.