Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dankolfberg ong. te Steenbergen

Op 25 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van grondkeringen gelegen aan de Dankolfberg ong., kadastraal bekend onder sectie F nummer 1740 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001516.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.